U- Turn Dance Studio’s politik for området:

Hos U- Turn Dance Studio ønsker vi naturligvis at leve op til EU’s persondataforordning, således vi sikrer borgernes rettigheder til beskyttelse af deres personlige oplysninger.  For at kunne levere en GDPR Compliant medlemsregistrering følger herunder vores politik for, hvordan vi håndterer personlige oplysninger.

Tilmelding til vores hold i U-Turn Dance Studio kræver at vi håndterer personfølsomme oplysninger om dig eller dit barn. Såfremt barnet ikke myndigt og du er værge, indgår du som den person der giver samtykke eller tilbagekalder samtykke på vegne af barnet/børnene.

I forbindelse med tilmelding til vores forskellige hold i U- Turn Dance studio, vil du på tilmeldingsformularen skulle afgive dit samtykke til at vi må behandle dine personfølsomme oplysninger. Politikken her, beskriver derfor mere generelt, hvilke oplysninger vi har, hvordan de håndteres og overfor hvem. Tilmeldingen til vores hold foregår via jotform som er en elektronisk platform der er GDPR Compliant.

Rettigheder:

  1. Tilbagekaldelse af samtykke. Vi respekterer, hvis du fortryder dit samtykke for dig selv eller dine børn og ønsker billeder og/eller oplysninger fjernet fra hjemmeside, sociale medier mv. Du kan fortryde dit samtykke ved skriftligt at sende en mail til info@u-turndancestudio.dk, når mailen er modtaget og indholdet verificeret, sletter U- Turn Dance Studio dine oplysninger på de ønskede platforme. Det er dog en forudsætning for medlemskab af U- Turn Dance Studio at vi kan registrere og opbevare følgende personfølsomme oplysninger.
  2. Navn
  3. Adresse
  4. Telefonnummer
  5. Mailkontakt
  6. Holdregistrering
  • Ovenstående oplysninger bruges til vores medlemsregistrering og udleveres kun internt til brug for instruktøren af de enkelte hold som fremmøderegistrering. Eksternt brug af disse oplysninger gives kun til offentlig myndighed såfremt dette påkræves, for at kunne dokumentere medlemstilknytning eller i forbindelse med regnskab/revision som dokumentation for medlemstal. Herudover er det kun U – Turn Dance Studios bestyrelse som vil have adgang til oplysningerne.

  • Medlemsregistreringen opbevares i sæsonens længde, som går fra august til juni og maksimalt i 12 måneder, hvorefter oplysninger slettes i vores database. Eventuelle papirversioner af personfølsomme oplysninger slettes ligeledes efter 12 måneder ved makulering. Eventuelle billeder mv. kan forsat anvendes til ovennævnte formål såfremt de er situationsbestemte og der er afgivet samtykke hertil.
  •  Alle personfølsomme oplysninger, som foreligger i papirform opbevares i et aflåst skab, hvor kun foreningens bestyrelse har adgang.
  • Denne politik er i kraft d. 1. juni 2019 og tages op til revision årligt ved foreningens generalforsamling.    
Easysoftonic