Priser/Betingelser

STANDARD
kr. 2000/hold
Gælder sæson August - Maj
Tilmeldingen er bindende
Kan ikke refunderes
Kontingentet medregner ferier og helligdage.
 
 
FLERE HOLD
Se pris
2000 kr for hold 1 - samlet 2000 kr
1800 kr. for hold 2 - samlet 3800 kr.
1600 kr for hold 3 - samlet 5400 kr?
Kontingentet medregner ferier og helligdage.
 
 
KOMBINATIONSHOLD
KR. 3500/(K)-HOLD
Fri træning på alle (K)-hold
Gælder sæson August - Maj
Bindende & kan ikke refunderes
Kontingentet medregner ferier og helligdage.
 
 
KONKURRENCEHOLD
kr. 2800/hold
Gælder sæson August - Maj
Tilmeldingen er bindende
Kan ikke refunderes
Kontingentet medregner ferier og helligdage.
PARDANS
kr. 1600/pr. danser
Gælder sæson August - Maj
Tilmeldingen er bindende
Kan ikke refunderes
Kontingentet medregner ferier og helligdage.
PRØVETIME
Gratis/pr. gang
Gælder åbne hold
Tilmeldng ikke nødvendigt
Gælder ikke lukket hold
Ikke muligt i ferier og helligdage.
 

BETINGELSER

Sæson
Sæson 2022/2023 løber fra den 15. august 2022 til den 26, maj 2023.
Bemærk! Når man tilmelder sig binder man sig for resten af sæsonen. Dog betaler man kun forud og derfor ikke for de timer der er forgået inden tilmeldingen.

Bemærk: Tilmeldelsen er gældende for hele sæsonen 2022/2023 og der er derfor ingen fortrydelsesret.
Danseren kan ikke deltage i undervisningen, før betaling for den pågældende periode er modtaget.

Mødepligt:
Der er ikke mødepligt på holdene.

Ferie/Helligdage
Bemærk: Kontingentet medregner ferier og helligdage.

Alle priserne er vejledende og vi tager forbehold for prisændringer, tryk- og skrivefejl. Gælder fra den 4. juli 2022

RATEBETALING

Priserne for holdundervisning i sæson 2022/2023 kan ses i ovenstående skema.

Du kan vælge at betale for hele sæsonen på én gang – eller dele betalingen op i 2 rater:

 • 1. rate: Ved tilmelding
 • 2. rate: første uge januar 2023

Bemærk at der ikke kan vælges månedsbetaling!

Prøvetime

Alle kan tage en prøvetime i løbet af sæsonen. Det er uforpligtende og man skal ikke tilmelde sig og man behøver ikke at aftale det med studiet eller underviseren.

Vi har åbent for prøvetimer hele sæsonen.

Ferier

 • Efterårsferie: Uge 42 (lørdag den 15. oktober til søndag den 23. oktober 2022)
 • Juleferie: torsdag den 22. december 2022 til mandag den 2. januar 2023.
 • Vinterferie: Uge 8 (lørdag den 18. februar til søndag den 26. februar 2023)-
 • Påskeferie: lørdag den 1. april til mandag den 10. april 2023.
 • 1. maj: mandag den 1. maj 2023.
 • Store bededag: fredag den 5. maj 2023.
 • Sidste skoledag for 9. og 10. klasserne: onsdag den 17. maj 2023
 • Kristi Himmelfartsdag: torsdag den 18. maj og fredag den 19. maj 2023.
 • Pinseferie: mandag den 29. maj 2023.
 • Grundlovsdag: mandag den 5. juni 2023.

 

Bemærk: Kontingentet medregner ferier og helligdage.

GDPR

Hos U- Turn Dance Studio ønsker vi naturligvis at leve op til EU’s persondataforordning, således vi sikrer borgernes rettigheder til beskyttelse af deres personlige oplysninger.  For at kunne levere en GDPR Compliant medlemsregistrering følger herunder vores politik for, hvordan vi håndterer personlige oplysninger.

Tilmelding til vores hold i U-Turn Dance Studio kræver at vi håndterer personfølsomme oplysninger om dig eller dit barn. Såfremt barnet ikke myndigt og du er værge, indgår du som den person der giver samtykke eller tilbagekalder samtykke på vegne af barnet/børnene.

I forbindelse med tilmelding til vores forskellige hold i U- Turn Dance studio, vil du på tilmeldingsformularen skulle afgive dit samtykke til at vi må behandle dine personfølsomme oplysninger. Politikken her, beskriver derfor mere generelt, hvilke oplysninger vi har, hvordan de håndteres og overfor hvem. Tilmeldingen til vores hold foregår via jotform som er en elektronisk platform der er GDPR Compliant.

Rettigheder:

 1. Tilbagekaldelse af samtykke. Vi respekterer, hvis du fortryder dit samtykke for dig selv eller dine børn og ønsker billeder og/eller oplysninger fjernet fra hjemmeside, sociale medier mv. Du kan fortryde dit samtykke ved skriftligt at sende en mail til info@u-turndancestudio.dk, når mailen er modtaget og indholdet verificeret, sletter U- Turn Dance Studio dine oplysninger på de ønskede platforme. Det er dog en forudsætning for medlemskab af U- Turn Dance Studio at vi kan registrere og opbevare følgende personfølsomme oplysninger.
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mailkontakt
 • Holdregistrering
 1. Ovenstående oplysninger bruges til vores medlemsregistrering og udleveres kun internt til brug for instruktøren af de enkelte hold som fremmøderegistrering. Eksternt brug af disse oplysninger gives kun til offentlig myndighed såfremt dette påkræves, for at kunne dokumentere medlemstilknytning eller i forbindelse med regnskab/revision som dokumentation for medlemstal. Herudover er det kun U – Turn Dance Studios bestyrelse som vil have adgang til oplysningerne.
 2. Medlemsregistreringen opbevares i sæsonens længde, som går fra august til juni og maksimalt i 12 måneder, hvorefter oplysninger slettes i vores database. Eventuelle papirversioner af personfølsomme oplysninger slettes ligeledes efter 12 måneder ved makulering. Eventuelle billeder mv. kan forsat anvendes til ovennævnte formål såfremt de er situationsbestemte og der er afgivet samtykke hertil.
 3. Alle personfølsomme oplysninger, som foreligger i papirform opbevares i et aflåst skab, hvor kun foreningens bestyrelse har adgang.
 4. Denne politik er i kraft d. 1. juni 2019 og tages op til revision årligt ved foreningens generalforsamling.

Easysoftonic