Priser/Betingelser

HOLDKONTINGENT
kr. 2000/et hold
Gælder sæson August - Maj
Tilmeldingen er bindende
Kan ikke refunderes
Kontingentet medregner ferier og helligdage.
 
 
KOMBINATIONSHOLD
kr. 3500/(K)-hold
Fri træning på alle (K)-hold
Gælder sæson August - Maj
Tilmeldingen er bindende
Kan ikke refunderes
Kontingentet medregner ferier og helligdage.
 
KONKURRENCEHOLD
kr. 2800/et hold
Gælder sæson August - Maj
Tilmeldingen er bindende
Kan ikke refunderes
Kontingentet medregner ferier og helligdage.
PRØVETIME
Gratis/en gang
Gælder åbne hold
Gælder ikke konkurencehold og lukket hold
Børn, Unge & Voksne
Ikke muligt i ferier og helligdage.
 
PARDANS
kr. 3200/pr. par
Gælder sæson August - Maj
Tilmeldingen er bindende
Kan ikke refunderes
Kontingentet medregner ferier og helligdage.

BETINGELSER

Sæson
Sæson 2020/2021 løber fra den 17 august 2020 til den 30 maj 2021.
Bemærk! Når man tilmelder sig binder man sig for resten af sæsonen. Dog betaler man kun forud og derfor ikke for de timer der er forgået inden tilmeldingen.

Bemærk: Tilmeldelsen er gældende for hele sæsonen 2020/2021 og der er derfor ingen fortrydelsesret.
Danseren kan ikke deltage i undervisningen, før betaling for den pågældende periode er modtaget.

Mødepligt:
Der er ikke mødepligt på holdene.

Ferie/Helligdage
Bemærk: Kontingentet medregner ferier og helligdage.

Alle priserne er vejledende og vi tager forbehold for prisændringer, tryk- og skrivefejl. Gælder fra den 23. juni 2020

RATEBETALING

Priserne for holdundervisning i sæson 2020/2021 kan ses i ovenstående skema.

Du kan vælge at betale for hele sæsonen på én gang – eller dele betalingen op i 2 rater:

 • 1. rate: Ved tilmelding
 • 2. rate: første uge januar 2021

Bemærk at der ikke kan vælges månedsbetaling!

Prøvetime

Alle kan tage en prøvetime i løbet af sæsonen. Det er uforpligtende og man skal ikke tilmelde sig og man behøver ikke at aftale det med studiet eller underviseren.

Vi har åbent for prøvetimer hele sæsonen.

Ferier

Efterårsferie
Mandag 12. oktober 2020 – Søndag den 18. oktober 2020

Juleferie
Mandag den 21. december 2020 – søndag 3. januar 2021

Vinterferie
Mandag den 22. februar 2021 –  søndag den 28. februar 2021

Påskeferie
Lørdag den 27.  marts 2021 – mandag den 5. april 2021

Store Bededag
Fredag den 30. april 2021

Kristi Himmelfartsdag
Torsdag den 13. maj 2021

2. pinsedag
Mandag den 24. juni 2021

 

Bemærk: Kontingentet medregner ferier og helligdage.

GDPR

Hos U- Turn Dance Studio ønsker vi naturligvis at leve op til EU’s persondataforordning, således vi sikrer borgernes rettigheder til beskyttelse af deres personlige oplysninger.  For at kunne levere en GDPR Compliant medlemsregistrering følger herunder vores politik for, hvordan vi håndterer personlige oplysninger.

Tilmelding til vores hold i U-Turn Dance Studio kræver at vi håndterer personfølsomme oplysninger om dig eller dit barn. Såfremt barnet ikke myndigt og du er værge, indgår du som den person der giver samtykke eller tilbagekalder samtykke på vegne af barnet/børnene.

I forbindelse med tilmelding til vores forskellige hold i U- Turn Dance studio, vil du på tilmeldingsformularen skulle afgive dit samtykke til at vi må behandle dine personfølsomme oplysninger. Politikken her, beskriver derfor mere generelt, hvilke oplysninger vi har, hvordan de håndteres og overfor hvem. Tilmeldingen til vores hold foregår via jotform som er en elektronisk platform der er GDPR Compliant.

Rettigheder:

 1. Tilbagekaldelse af samtykke. Vi respekterer, hvis du fortryder dit samtykke for dig selv eller dine børn og ønsker billeder og/eller oplysninger fjernet fra hjemmeside, sociale medier mv. Du kan fortryde dit samtykke ved skriftligt at sende en mail til info@u-turndancestudio.dk, når mailen er modtaget og indholdet verificeret, sletter U- Turn Dance Studio dine oplysninger på de ønskede platforme. Det er dog en forudsætning for medlemskab af U- Turn Dance Studio at vi kan registrere og opbevare følgende personfølsomme oplysninger.
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mailkontakt
 • Holdregistrering
 1. Ovenstående oplysninger bruges til vores medlemsregistrering og udleveres kun internt til brug for instruktøren af de enkelte hold som fremmøderegistrering. Eksternt brug af disse oplysninger gives kun til offentlig myndighed såfremt dette påkræves, for at kunne dokumentere medlemstilknytning eller i forbindelse med regnskab/revision som dokumentation for medlemstal. Herudover er det kun U – Turn Dance Studios bestyrelse som vil have adgang til oplysningerne.
 2. Medlemsregistreringen opbevares i sæsonens længde, som går fra august til juni og maksimalt i 12 måneder, hvorefter oplysninger slettes i vores database. Eventuelle papirversioner af personfølsomme oplysninger slettes ligeledes efter 12 måneder ved makulering. Eventuelle billeder mv. kan forsat anvendes til ovennævnte formål såfremt de er situationsbestemte og der er afgivet samtykke hertil.
 3. Alle personfølsomme oplysninger, som foreligger i papirform opbevares i et aflåst skab, hvor kun foreningens bestyrelse har adgang.
 4. Denne politik er i kraft d. 1. juni 2019 og tages op til revision årligt ved foreningens generalforsamling.